... PRODUKTER / korrosionsprov

Korrosionsprov - materialprovning i korrosiva miljöer

Saltdimma och salthaltig atmosfär är naturligt förekommande miljöfaktorer som ger upphov till ökad korrosion på metaller. Det finns två tillförlitliga metoder att kontrollera korrosionsbeständighet på produkter med korrosionsskyddande ytor. Dels realstidstest i naturlig miljö och dels accelererad laboratorieprovning.

CTS saltspraykammare för accelererade saltspraytester är anpassade för en mängd olika standardiserade testmetoder. Några viktiga teststandarder är:

Salt spray test DIN EN ISO 9227 (old DIN 50021)

This standard describes the spraying of a salt solution in the chamber at 35°C or 50°C. Acetic acid or copper chloride can be added to the NaCl solution to accelerate the reaction. The fine salt fog condenses on the test samples and initiates corrosion. A salt spray chamber according to DIN EN ISO 9227 is supplied with a minimum volume of 400 litres.

Lämplig utrustning:

S400 M/A-SC

S400 M/A-TR

S1000 M/A-SC

S1000 M/A-TR

S2000 M/A-SC

S2500 M/A-TR

Condensation water test DIN EN ISO 6270-2 (old DIN 50017)

Condensed water is generated on the test samples at a test chamber temperature of 40°C. Demineralized water is loaded into the chamber and heated for evaporating. The relative humidity is appr. 100%. Periods of high humidity can be combined with periods of ventilation or cooling down.

Lämplig utrustning:

K400 M-SC

K400 M-TR

K1000 M-SC

K1000 M-TR

K2000 M-SC

K2500 M-TR

Pollution gas test DIN 50018 / DIN EN ISO 6988

This standard is a special condensation test with the addition of sulphur dioxide. It is dosed into the test chamber at the beginning of the test.The gas combines with the demineralized water to sulphurous acid. The contaminated condensate causes a chemical reaction which is similar to the acid rain.

Lämplig utrustning:
KB 300

KBEA 300

Alternation test e.g. VDA 621-415 or VW PV1210

Different producers, associations and institutions have developed standards, which combined periods of condensation climate, salt spray, drying or ventilation. The purpose is to produce real environmental stress.
Lämplig utrustning:
SKB400 A-SC

SKB400 A-TR

SKB1000 A-SC

SKB1000 A-TR

SKB2000 A-SC

SKB2500 A-TR

Please reload

CTS Alingsås

Service och administration:
CTS Climate Test Systems AB
Box 462
SE-441 29 Alingsås

CTS Stockholm

Försäljning och service:
CTS Climate Test Systems AB
Veddestavägen 19
SE-175 62  Järfälla

Kontakta oss

Telefon: +46-8-388292

E-post: info@cts.se

© CTS 2019

CTS Privacy Policy

CTS  Tyskland, Danmark, Norge

Tyskland: CTS GmbH      www.cts-umweltsimulation.de

Danmark; Citrotek ApS  www.cts-klimaskabe.dk
Norge: Salitec AS             www.salitec.no