... PRODUKTER / klimatrum - walk-in

Klimatrum

Materialprovning i kyla, värme och luftfuktighet

 • Klimatrum, walk-in kammare

 • Konstant klimat

 • Klimatcontainer

Klimatrum walk-in kammare

CTS klimatrum anpassas helt efter kundens behov

CTS klimatrum byggs upp av moduler med isolering av polyurethan eller mineralull. Vid höga temperaturer och luftfuktigheter helsvetsar vi den rostfria innerkammaren så att ångtrycket ej kan tränga ut vatten till isoleringen och förstöra kammaren.

 

Små och medelstora klimatrum byggs, om kunden så önskar, i “compact design” där maskinenhet och rum integreras på en bärande ram och levereras i sin helhet direkt till kund. Storlekarna varierar från någon kubik till klimatrum stora nog för lastbilar.

Speciella utföranden:

 • platsbyggnationer anpassade till kundens lokaler

 • compact design för leverans i ett stycke

 • containerutföranden för utomhusbruk

 • klimatrum med extrema klimatvariationer

 • ångtät, svetsad innerkammare i rostfritt stål

 • indirekt temperatursystem för extra noggrann befuktning

 • dörrar, och fönster för ex.vis airbag provning

 • utföranden med solsimulering, saltspray eller vibration

Klimatrum för konstanta klimat - konstantrum

Aanpassas helt efter rådande förutsättningar

CTS klimatrum för konstanta klimat sk konstantrum och kylkammare byggs på plats hos kunden och anpassas helt efter rådande förutsättningar.

Klimatrum i containerutförande för utomhusplacering

Klimatcontainer för stationära eller mobila installationer

Klimatrum för utomhusplacering

Please reload

Klimatskåp och temperaturkammare

klimatskåp klimatboxar klimatkammare klimatrum walk-in kammare klimatväxlingskammare temperaturväxlingskammare stress screening (ESS) chocktestkammare vibrationskammare solljuskammare solsimulering ugnar värmeskåp industriugnar fuktskåp tempskåp temperaturboxar inbränning burn-in ovens klimataggregat luftkonditionering saltspraykammare korrosionskammare kesternich kammare phytotronkammare för växtodling

CTS Alingsås

Service och administration:
CTS Climate Test Systems AB
Box 462
SE-441 29 Alingsås

CTS Stockholm

Försäljning och service:
CTS Climate Test Systems AB
Veddestavägen 19
SE-175 62  Järfälla

Kontakta oss

Telefon: +46-8-388292

E-post: info@cts.se

© CTS 2019

CTS Privacy Policy

CTS  Tyskland, Danmark, Norge

Tyskland: CTS GmbH      www.cts-umweltsimulation.de

Danmark; Citrotek ApS  www.cts-klimaskabe.dk
Norge: Salitec AS             www.salitec.no