... PRODUKTER / service & kalibrering

Service & kalibrering

 

CTS servicetekniker är specialiserade på service av

  • klimatskåp och temperaturkammare

  • klimatrum och specialkammare

  • värmeskåp och industriugnar

Service och kalibrering

Service av klimatskåp & klimatkammare

CTS servicetekniker är specialiserade på utrustning av fabrikat CTS, Vötsch, Weiss, Heraeus, ACS, Thermotron och Binder men servar även klimatskåp av alla andra på marknaden förekommande fabrikat.

 

” det är extra glädjande när vi får nya kunder som tidigare har anlitat våra konkurrenter för service och kalibrering. Testa oss gärna, vi jobbar med alla fabrikat och kan hjälpa dig om du får problem med din utrustning eller dess handhavande ”

Ackrediterad kalibrering

CTS utför ackrediterad kalibrering av temperatur och luftfuktighet på plats hos dig!

Våra kalibreringstjänster är ackrediterade enligt ISO/IEC 17025 av DKD (Tyskland) och gäller för:

temperatur, daggpunktstemperatur, relativ luftfuktighet
temperaturkammare och klimatskåp / klimatkammare

inklusive fältkalibrering på plats hos kund

Certifierade enligt ISO 9001

CTS är certifierat enligt ISO 9001 och arbetar efter ett noggrant utarbetat kvalitetsledningssystem.

Ackreditering för tryckprovning av kylanläggningar

Trycksättning med gas kräver mycket noggranna rutiner!

CTS är ackrediterat av SWEDAC för tryckprovning av kylanläggningar.

I samband med reparation av läckande kylanläggningar, och när våra kyltekniker tar en ny kylanläggning i drift, görs alltid en provtryckning av systemet för att kontrollera att det inte finns några läckor. Metoden är långt ifrån riskfri och därför krävs att företaget är ackrediterat.

 

SWEDACs ackreditering innebär höga krav på företagets kvalitetssystem. Dokumentationen måste vara utförlig och det räcker inte att alla rutiner är noggrant beskrivna. Vid SWEDACs tillsyn kontrolleras också att vi verkligen följer de fastlagda rutinerna i det praktiska vardagsarbetet. 

 

Våra kunder förväntar sig att vi arbetar professionellt och med ackrediteringen är det ingen tvekan om att vi följer de regler som gäller inom området.

Please reload

CTS Alingsås

Service och administration:
CTS Climate Test Systems AB
Box 462
SE-441 29 Alingsås

CTS Stockholm

Försäljning och service:
CTS Climate Test Systems AB
Veddestavägen 19
SE-175 62  Järfälla

Kontakta oss

Telefon: +46-8-388292

E-post: info@cts.se

© CTS 2019

CTS Privacy Policy

CTS  Tyskland, Danmark, Norge

Tyskland: CTS GmbH      www.cts-umweltsimulation.de

Danmark; Citrotek ApS  www.cts-klimaskabe.dk
Norge: Salitec AS             www.salitec.no